Veelgestelde vragen | STOP AIDS NOW!

Veelgestelde vragen

 

Algemeen

 • Wat doet STOP AIDS NOW!?

  • STOP AIDS NOW! wil de Nederlandse bijdrage aan de wereldwijde strijd tegen aids vergroten en verbeteren. Binnen STOP AIDS NOW! werken vijf organisaties samen: Aids Fonds, Hivos, ICCO, Cordaid Memisa en Oxfam Novib. Zo brengen we deskundigheid over de bestrijding van armoede én over aids bij elkaar. Van de opbrengsten krijgt iedere partner een gelijk deel, dat zij gebruiken om meer hiv/aidsprojecten te financieren in de vele ontwikkelingslanden waar zij over de wereld verspreid actief zijn. In eigen land geven we voorlichting over onze strijd tegen aids, werven we geld voor aidsprojecten en zorgen we ervoor dat de Nederlandse en EU-politici de aidsbestrijding niet vergeten.
 • Wat is het verschil tussen STOP AIDS NOW! en het Aids Fonds?

  • STOP AIDS NOW! richt zich vooral op vrouwen, jongeren en kinderen in ontwikkelingslanden. Het Aids Fonds richt zich vooral op wetenschappelijk onderzoek en de rechten van mensen met hiv en kwetsbare groepen. Daarnaast is het Aids Fonds ook in Nederland bij projecten betrokken.
 • Hoeveel mensen werken bij STOP AIDS NOW!?

  • Het Aids Fonds, Soa Aids Nederland en STOP AIDS NOW! werken gezamenlijk vanuit één organisatie aan de (inter)nationale aids- en soabestrijding. Zo kunnen we kennis en kosten zoveel mogelijk met elkaar delen. In totaal werken er 145 medewerkers (104 fte), waarvan 28 fte zich bezighouden met STOP AIDS NOW! Voor 2016 is in totaal 121,3 fte begroot waarvan 28,7 fte voor STOP AIDS NOW!
 • Waar vind ik informatie over aids voor een werkstuk?

Projecten

 • In welke landen heeft STOP AIDS NOW! projecten?
  • Op dit moment financiert STOP AIDS NOW! projecten in: 

   Angola
   Bangladesh
   Benin
   Bolivia
   Burkina Faso
   Burundi
   Cambodja
   Centraal Afrikaanse Republiek
   Democratische Republiek Congo
   Ethiopië
   Filipijnen
   Ghana
   Guatemala
   Honduras 
   India
   Indonesië
   Kenia
   Kirgizië
   Malawi
   Maleisië
   Mali
  • Myanmar
   Nicaragua
   Nigeria
   Oeganda
   Oost-Timor
   Senegal
   Somalië
   Swaziland
   Tanzania
   Zambia
   Zimbabwe
   Zuid-Afrika
   Zuid-Soedan

Financiën

 • Hoe weet ik dat mijn donatie goed terecht komt?

  • STOP AIDS NOW! is een Erkend Goed Doel en heeft ook de ANBI-status. Dit betekent dat je ervan uit kunt blijven gaan, dat jouw gift verantwoord besteed wordt en dat de stichting geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen. Deze erkenning staat ook voor een verantwoorde manier van fondsenwerven en besteden. Eén van de eisen is dat tenminste 75% van de verworven fondsen direct naar het goede doel gaat. Dat betekent dat een goed doel dus maximaal 25 eurocent aan fondsenwerving mag uitgeven om 1 euro te werven. In 2015 gaf STOP AIDS NOW! hier 12,5 eurocent aan uit en bleef daarmee onder de grens die het Centraal Bureau Fondsenwerving stelt.
   Ons RSIN-nummer is 00864927

   Heb je vragen over STOP AIDS NOW!? Kijk bij de veelgestelde vragen of mail ons via info@stopaidsnow.nl
   Voor meer informatie kun je terecht op www.cbf.nl
 • Hoe komt STOP AIDS NOW! aan haar geld?

  • STOP AIDS NOW! krijgt steun van 114.708 donateurs (2015). Daarnaast zijn er veel verenigingen, bedrijven en particulieren die ons helpen. Ook worden we gesteund door de Nationale Postcode Loterij. Om campagne te voeren worden we geholpen door veel mediabedrijven. Zo kunnen we het geld van donateurs vooral besteden aan aidsprojecten op die plekken waar dat het hardste nodig is. Kijk voor meer informatie in ons jaarverslag.
 • Hoeveel verdient de directeur van Aids Fonds, STOP AIDS NOW! & Soa Aids Nederland?
  • Het is goed dat kritisch naar de salariskosten van goede doelen wordt gekeken. Daarom zijn ze openbaar. Voor het salaris van de directeur houden we ons aan de norm van de branche organisatie Goede Doelen Nederland.  De directeur van de Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland is Louise van Deth. Het brutosalaris van Louise van Deth bedraagt € 107.628,- per jaar en ligt ruim onder de genoemde norm. Zij ontvangt verder geen enkele andere vaste vergoeding of extra bonus, ook niet een auto van de zaak. Lees er hier meer over in ons jaarverslag.

 • Waarom verdient de directeur dit bedrag?
   
  • Het salaris van de directeur van het Aids Fonds-STOP AIDS NOW!-Soa Aids Nederland  is afgestemd op het werk en de grote verantwoordelijkheid van de functie. In  juni 2016 is besloten voor een efficiënter bestuur met één enkele directeur in plaats van twee. Hoewel de functie als eenhoofdige directeur zwaarder is geworden, is het salaris niet verhoogd.  Als directeur geeft Louise van Deth dagelijks leiding aan 3 organisatie onderdelen met gezamenlijk 145 werknemers die aan het werk zijn in Amsterdam of in het buitenland om aids te bestrijden en geeft zij sturing aan 80 verschillende projecten in meer dan 20 landen in de wereld.  Daarmee is het een grote organisatie met een jaarlijks budget van meer dan € 50 miljoen.  Verder vertegenwoordigt Louise van Deth de organisatie in binnen- en buitenland op wetenschappelijke en politieke bijeenkomsten over hiv/aids en soa's. Bovendien werft zij succesvol fondsen voor de wereldwijde strijd tegen aids en ziet zij er op toe te dat het geld op een verantwoorde en op de meest doeltreffende manier besteed wordt.
 • Hoeveel geld heeft STOP AIDS NOW! op de bank staan?

  • Net als andere goede doelen heeft STOP AIDS NOW! reserves. Een deel hiervan is de continuïteitsreserve. Dit geld garandeert dat wij in de toekomst aan onze verplichtingen kunnen blijven voldoen. Eind 2015 was de continuïteitsreserve van STOP AIDS NOW! bijna 1,3 miljoen euro. De continuïteitsreserve valt binnen het gestelde maximum van de Richtlijn 'Reserves Goede Doelen' van de VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen), opgenomen in het CBF-reglement. De andere reserves zijn bedoeld voor bestedingen aan de doelstelling, bijvoorbeeld aan onze projecten in ontwikkelingslanden, en zullen in komende jaren worden besteed. Eind 2015 waren deze reserves 4,7 miljoen euro, waarvan 3,1 miljoen vooruit ontvangengelden van de Postcode Loterij voor het MaxART-project. Wil je meer inzicht in onze financiën? Lees er hier meer over in ons jaarverslag. 
 • Belegt STOP AIDS NOW! haar geld?

  • Daar kunnen we heel kort over zijn: er wordt niet belegd. 

   Het primaire doel van STOP AIDS NOW! is om de doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren en alle middelen daarvoor in te zetten. Risicovol beleggen past niet in de visie van STOP AIDS NOW! 

   De financiële middelen van STOP AIDS NOW! worden op spaar- en betaalrekeningen geplaatst tegen een vooraf afgesproken vast rentepercentage (spaarrekening) en aan EURIBOR gerelateerde rentepercentages (betaalrekening).
 • Kan ik het jaarverslag van STOP AIDS NOW! krijgen?

  • U kunt ons jaarverslag hier vinden.
 • Kan STOP AIDS NOW! mijn aidsproject steunen?

  • Het geld dat bij STOP AIDS NOW! binnenkomt verdelen we onder onze partners. Elke partnerorganisatie (Aids Fonds, Hivos, ICCO, Cordaid Memisa, Oxfam Novib) steunt op zijn eigen manier en op zijn eigen voorwaarden aidsprojecten in ontwikkelingslanden. Kijk op de sites van de betreffende organisaties voor hun voorwaarden voor subsidieaanvraag.

Straatwerving

 • Waarom maakt STOP AIDS NOW! gebruik van straatwerving?

  • Straatwerving is voor STOP AIDS NOW! een goede manier om trouwe donateurs te werven. Ongeveer de helft van de totale inkomsten uit eigen fondsenwerving komt uit straatwerving. Als richtlijn voor de wervingskosten hanteert STOP AIDS NOW! de CBF-norm: van elke ingelegde euro gaat minimaal 75 cent naar de aidsbestrijding en maximaal 25 cent is voor de gemaakte kosten. In 2015 besteedden we per euro 12,5 eurocent aan werving. 
 • Wat vindt STOP AIDS NOW! van de kosten van straatwerving? 

  • STOP AIDS NOW! zou minder kosten maken als iedereen bijvoorbeeld spontaan via onze internetsite hun donaties doet. Maar dat is niet de realiteit. Er is meer voor nodig om als fonds zichtbaar te zijn voor nieuwe donateurs. Straatwerving kost geld maar zolang het veel geld oplevert voor de aidsbestrijding, is de investering gerechtvaardigd. Met de inkomsten uit structurele machtigingen kunnen wij onze projecten duurzaam financieren. Dit is financieel gezien voor ons een rechtvaardiging om door te gaan met straatwerving. 
 • Wie zijn de straatwervers? 

  • Voor de straatwerving werken wij samen met de bureaus DirectResult en Emolife. Onze straatwervers zijn bij hen in dienst. Het zijn stuk voor stuk jonge mensen die affiniteit hebben met STOP AIDS NOW!. De meesten van hen zijn zelf ook donateur. Bij de training van de straatwervers is een medewerker van STOP AIDS NOW! betrokken. Hij geeft opfriscursussen en controleert samen met de bureaus de kwaliteit van de werving. 
 • Hoe bewaakt STOP AIDS NOW! dat het werven op een eerlijke manier gebeurt? 

  • Eerlijk werven staat zeer hoog in het vaandel bij STOP AIDS NOW! Wij ontlenen ons bestaansrecht aan aidsbestrijding en donateurs die daaraan willen bijdragen. Daarom besteedt STOP AIDS NOW! veel aandacht aan de training van straatwervers. Wij scholen de straatwervers regelmatig bij in hun kennis over hiv en aids en het werk van STOP AIDS NOW!. 

   De straatwervers worden deels betaald op basis van prestatie (aantal geworven donateurs). STOP AIDS NOW! besteedt daarom, samen met DirectResult en Emolife, veel aandacht aan de bewaking van de kwaliteit van de wervingsgesprekken zodat onjuiste informatieverstrekking tot een minimum wordt beperkt. Wervers die misleidend te werk gaan, vallen uiteindelijk altijd door de mand en mogen niet meer voor STOP AIDS NOW! werken.
 • Kan ik op straat een eenmalige individuele bijdrage doen?  

  • Kom je een straatwerver tegen en wil je eenmalig een bedrag doneren, dan kan dat via de website. De reden hiervoor is dat de kosten voor een online donatie laag zijn. Vraag je hem of haar of een donatie via internet minder kosten met zich meebrengt voor STOP AIDS NOW!, dan moet het antwoord daarop 'ja' zijn. De straatwerver schrijft je dan niet in als structurele donateur.

STOP AIDS NOW! steunen

 • Hoe kan ik STOP AIDS NOW! steunen?

  • Je kunt STOP AIDS NOW! op verschillende manieren helpen, zowel persoonlijk als met een bedrijf of vereniging. Je kunt bijvoorbeeld een donatie overmaken op rekeningnummer NL15 INGB 0000 6030 90, BIC INGBNL2A tnv STOP AIDS NOW! of dit formulier invullen. Start zelf een actie of organiseer een evenement. Alle hulp is welkom. Je kunt ook fan worden van onze Facebook Fanpage of ons volgen op Twitter.
 • Wat gebeurt er met mijn bijdrage?

  • Elke STOP AIDS NOW! partner - Aids Fonds, Hivos, ICCO, Memisa en Oxfam Novib - ontvangt een deel van de opbrengsten van STOP AIDS NOW!. Hiermee financieren zij hiv- en aidsprojecten in ontwikkelingslanden. Daarnaast gaat er geld naar innovatie en gezamenlijke projecten in ontwikkelingslanden. Elk jaar worden zo'n 50 aidsprojecten in het buitenland gesteund. In Nederland wordt geïnvesteerd in het op de agenda houden van de aidsbestrijding bij de Nederlandse samenleving en de politiek. Aan het werven van fondsen besteedden wij in 2015 14 eurocent per euro. Dit is ruim onder de grens van het CBF-keur voor goede doelen. Lees hier hoe we je bijdrage kunnen besteden. 
 • Kan ik voor STOP AIDS NOW! vrijwilligerswerk doen?

  • Wij zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers om ons te helpen op evenementen of bij campagneactiviteiten. Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met:

   Hans Schuppert

   E-mail: hschuppert@stopaidsnow.nl

   Telefoon: 020-6262669

   Helaas kunnen wij geen vrijwilligers naar onze projecten sturen. In ontwikkelingslanden werken we namelijk al samen met lokale organisaties, die daar ervaring en deskundigheid hebben.
 • Ik ben donateur, hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

  • Een adreswijziging kun je doorgeven met dit formulier. Vermeld alsjeblieft je volledige gegevens, om misverstanden te voorkomen.
 • Hoe kan ik mijn machtiging opzeggen?

  • Als je je machtiging/donateurschap wilt opzeggen kun je ons op werkdagen (07.00 - 21.00) en op zaterdagen (09.00 - 17.00) bereiken via ons servicenummer: 020- 344 63 89.

SEPA

 • Wat is IBAN?

  • Een IBAN (International Bank Account Number) is een langer rekeningnummer waarmee betalen binnen Europa gemakkelijker wordt.   
 • Op welk moment incasseert STOP AIDS NOW! ?

  • De incassodata voor 2016 zijn:
   do 28-1, vr 26-2, vr 25-3, do 28-4, vr 27-5, wo 29-6, do 28-7, vr 26-8, wo 28-9, vr 28-10, vr 25-11 
 • Ik woon in het buitenland. Hoe kan ik betalen?

  • Betalen van en naar het buitenland is gemakkelijker geworden door IBAN. Je hebt sinds 2013 geen Nederlands rekeningnummer meer nodig voor betalingen aan STOP AIDS NOW! Je kunt vanuit het buitenland gewoon je IBAN gebruiken.
 • Wat is het IBAN bankrekeningnummer en de BIC code van STOP AIDS NOW! ?

  • IBAN: NL 15INGB 0000 60 3090
   BIC: INGBNL2A
 • Wat moet ik doen als ik mijn IBAN nog niet weet en ik wil on-line doneren?

  • Als je tijdens het doen van een online donatie je IBAN-rekeningnummer niet paraat hebt, kun je ook nog je oude rekeningnummer gebruiken.
 • Checken wat jouw IBAN-rekeningnummer is?

  • Met deze service, ondersteund door de Nederlandse banken, kun je van Nederlandse rekeningnummers de bijbehorende IBAN vinden: www.ibanbicservice.nl.
 • Meer weten over IBAN?

Elke 15 seconden...

... raakt er iemand geïnfecteerd met hiv.

Word donateur

STOP AIDS NOW! is een samenwerking van: Aids Fonds, Cordaid Memisa, Hivos, ICCO, Oxfam Novib

 • STOP AIDS NOW! en de Postcode Loterij